Плодове и зеленчуци

СТРОБАЙЛС ЕООД

Занимаваме се с производство и търговия НА ЕДРО на плодове и зеленчуци.

100% от стоките, с които търгуваме и които произвеждаме се измиват, сортират, калибрират, извършва се качествен контрол, опаковат и експедират от нашите производствени бази.

По този начин ние контролираме целия процес – от производството до доставката

КАЧЕСТВО НА СТОКАТА
100%